Democratie verdraagt geen cordon

Democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie en moet zo snel mogelijk op de schop. Waarom?

Ten eerste is het cordon gewoon dom. Het verbiedt namelijk dat goede voorstellen van het Vlaams Belang worden gesteund, enkel en alleen omdat ze van het Vlaams Belang komen. Dat is toch te zot voor woorden? Zo zegt de “politiek-morele code” van Groen dat hun leden nooit steun mogen verlenen aan initiatieven van Vlaams Belang. Punt. Zonder nadenken. Zonder de inhoud te evalueren. Dat is intellectueel lui en ronduit onbegrijpelijk. De samenleving wordt toch beter van elk goed voorstel? De mensen kunnen er toch maar hun voordeel mee doen? Wie een beetje intellectueel eerlijk is, doet dus niet mee aan het cordon.

Ten tweede is het cordon fundamenteel ondemocratisch. Vele Vlaamse kiezers worden immers op voorhand uitgesloten, waardoor de Vlamingen niet krijgen waarvoor ze stemmen. Kijk, de strijd voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid, waardoor de Vlamingen verlost worden van de hoge Belgische belastingdruk en de Walen van de economisch verlammende transfers uit Vlaanderen, - men kan het daarmee eens zijn of niet - het is een legitiem politiek en economisch doel. Of de strijd tegen de massale asielmigratie (niet: de gereglementeerde arbeidsmigratie) die veel te veel druk zet op onze westerse manier van leven en op onze sociale voorzieningen, - men kan het ermee eens zijn of niet - het is een legitiem politiek en maatschappelijk doel. Of de strijd voor het behoud van de Vlaamse cultuur en een christelijk-humanistische maatschappij (en dus tegen de multiculturele samenleving), - men kan het ermee eens zijn of niet -, het is ook een legitiem politiek doel. Er is geen enkele democratische reden om het Vlaams Belang op voorhand uit te sluiten van deelname aan het bestuur. Wie zichzelf een democraat noemt, doet dus niet mee aan het cordon.

Ten derde is het cordon onmenselijk, want wie lid is van Vlaams Belang (of wie tegen het cordon is), wordt ook professioneel en sociaal buitengesloten, wat zijn of haar kwaliteiten en verdiensten als mens ook moge zijn. Wie vandaag bij Vlaams Belang actief is, die zijn kop moet rollen. Het cordon is de sharia van de Belgische politiek.  

Het cordon sanitaire is ook ontmenselijkend, omdat het woord uit de veehouderij komt, waar een cordon wordt ingesteld wegens een besmettelijke ziekte zoals de varkenspest of de vogelpest. Wel, zo spreekt men niet over mensen. Het getuigt van een gebrek aan elementaire beleefdheid en opvoeding. Daar komt nog bij dat leden van Vlaams Belang al te vaak worden uitgescholden voor halve nazi’s. Echt waar? Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog? Dat is toch van de pot gerukt. Of zijn de kleinkinderen en achterkleinkinderen verantwoordelijk voor de fouten van hun (al lang overleden) grootouders en overgrootouders? Het Vlaams Belang is een democratische en antiautoritaire die net zo min onder het juk van Duitsland als dat van België of de Europese Unie wil leven. Wie een redelijk mens is met een beetje gezond verstand, doet dus niet mee aan het cordon.

Ten slotte is het cordon een hypocriete bedoening. Toen de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement de handtekeningen van het Vlaams Belang nodig hadden (bv. om een decreet naar de Raad van State te sturen), dan maakten ze daar zonder scrupules gebruik van - met de fractieleider van LDD als tussenpersoon. LDD trok zich namelijk niets aan van het cordon. Dat partijen overigens wel met de PVDA in zee gaan (bv. in de gemeente Zelzate) en niet met het Vlaams Belang, is het toppunt van hypocrisie. Het communistische PVDA-PTB blijft immers vandaag (anno 2021) nog steeds de antidemocratische en gewelddadige communistische dictaturen steunen in China, Cuba, Venezuela en Noord-Korea. 

De politiek-correcte elite in hun Brusselse bubbel stelt zichzelf graag voor als verdraagzaam. Ze predikt dat we tolerant en inclusief moeten zijn, dat we niemand mogen discrimineren of stigmatiseren. Behalve Vlaams Belangers, dat mag dus wel. Kan het nog hypocrieter? Achter de sluier van verdraagzaamheid schuilen onverdraagzaamheid en haat naar gewone Vlamingen.

Het cordon is dus dom, ondemocratisch en beledigend. Waarom bestaat het dan? Laten we een kat een kat noemen. Het cordon is enkel bedoeld om de stem van de gewone Vlaming te onderdrukken en de carrières van de Belgische politieke elite te verzekeren. Het moet maar eens gedaan zijn met die hypocrisie. Wie een beetje eerlijk is met zichzelf, doet dus niet mee aan het cordon en stemt niet op partijen die het cordon handhaven.

[Toegevoegd op 23.10.2021]  Zelfs een onverdacht linkse bron als professor Marc Elchardus, hoogleraar sociologie (VUB) en jarenlang huisideoloog van de Vlaamse socialisten, stelt vandaag: "Er is iets mis met ons bestel als de anderen niet willen regeren met het Vlaams Belang."  [Bron: De Tijd, 23.01.2021, pag. 15-16, interview over zijn nieuwste boek "Reset", uitgegeven bij Ertsberg.]

 

Over de auteur: Lode Vereeck is geen lid (meer) van een politieke partij. Hij zetelt vandaag als onafhankelijk gemeenteraadslid en werkt als onafhankelijk beleidsadviseur aan het Europees Parlement. Hij was altijd gekant tegen het cordon sanitaire en is dat nog steeds. In deze blog legt hij uit waarom en roept hij alle eerlijke, democratische en redelijke mensen op om het cordon sanitaire te breken, door niet te stemmen op partijen die het cordon handhaven.