Heleven (Groen) stopt als schepen

Heleven (Groen) stopt als schepen

Samenvatting: Jerica Heleven (Groen) stopt als schepen in Diepenbeek, omdat er teveel op de man zou gespeeld worden. Het is de wereld op zijn kop, want het was uitgerekend Heleven die persoonlijk het schepenambt van Lode Vereeck torpedeerde en absurde persoonlijke aantijgingen uitte. Zij kende haar dossiers onvoldoende, wat haar veel kritiek als schepen opleverde. Maar de kritiek was terecht, want op de dag van haar ontslag raakte bekend dat haar belangrijkste beslissing werd vernietigd door de gouverneur.

Jerica Heleven (Groen) verruilt haar post als schepen in Diepenbeek voor die van mobiliteitsambtenaar in Riemst. Dat is een goede beslissing voor haarzelf en voor Diepenbeek. Officieel vertrekt ze om gezondheidsredenen. Volgens haar zou er teveel op de man worden gespeeld.

Dit is de wereld op zijn kop. Als er iemand op de man speelde, dan was het wel Jerica Heleven. Het was Heleven die persoonlijk het schepenambt van haar collega Lode Vereeck torpedeerde. Zij had aan Vereeck verteld dat zij er moeite mee had, maar dat zij de partijbevelen van Groen ging volgen. Vereeck antwoordde dat zij dus moest kiezen tussen haar geweten of haar partij. Heleven koos voor haar partij en vandaag knaagt haar geweten.

Want Almaci & co. hebben Heleven voor een onmogelijke en onmenselijke opdracht geplaatst: een loyale collega politiek uitschakelen met loze argumenten die totaal geen steek hielden. Van een cordon is immers al lang geen sprake meer in Diepenbeek. Goede voorstellen en amendementen van Vereeck worden vlotjes aanvaard en goedgekeurd in de gemeenteraad. Groen blijft alleen achter als een hoopje chagrijn en dogmatische vooringenomenheid.

Schepen Heleven heeft overigens een kort geheugen. Toen Vereeck in december een stap opzij zette om zijn coalitie te laten verder werken, sneerde Heleven in de gemeenteraad dat Vereeck enkel voor het geld schepen wilde worden. Een absurde aantijging, want Vereeck had zelfs niet gerekend op een schepenambt (het vijfde mandaat kwam er op aandringen van een andere coalitiepartner) en had de eer aan zijn fractiegenoot Ilse Pipeleers gelaten. De aanval van Heleven leverde haar een terechtwijzing van de gemeenteraadsvoorzitter op. Heleven stuurde die avond een sms om zich te verontschuldigen, maar een publieke belediging vergt een publieke verontschuldiging, geen sms’je.

Heleven klaagt nu in de krant over de voortdurende aanvallen van Vereeck. Het was Vereeck inderdaad een doorn in het oog dat de schepen haar dossiers niet of nauwelijks kende en geregeld foute informatie gaf (die de burgers geld kostten). Hij uitte daar scherpe kritiek op. Terecht. Maar Vereeck heeft steeds ‘schepen Heleven’ op de korrel genomen, nooit de ‘mens Jerica’. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn te consulteren op YouTube.

Het probleem zit dus niet bij Vereeck, maar bij Groen. Heleven spreekt over “sommigen in de partij” die met aanhoudende kritiek haar enthousiasme flink bekoelden. Zij noemt geen namen, maar in september had haar partijgenoot Hugo Leroux haar in volle gemeenteraad nog “wanbeheer” verweten (waarbij Vereeck, tussen haakjes, nog voor haar in de bres was gesprongen). Ook het cordon wrong, zoals bij alle oprechte democraten. Door een gebrek aan steun en coaching gooit Heleven nu de handdoek in de ring.

Schepen Heleven kiest de vlucht vooruit en laat Diepenbeek achter met een puinhoop. Een week voor haar ontslag vernietigde de gouverneur immers haar beslissing om de ontwikkeling van een mobiliteitsvisie uit te besteden aan een bedrijf wegens de flagrante schending van de Wet op de Overheidsopdrachten. Vereeck had daarvoor gewaarschuwd in de gemeenteraden van december en januari. De mobiliteit in Diepenbeek is dus terug naar af. Heleven gaat nu het verkeer in goede banen leiden in Riemst.