Meer inhoud

Meer inhoud

In de gemeenteraad van Diepenbeek gaat het teveel over de vorm in plaats van de inhoud. Niet over de mistoestanden op een plein, maar over een verkeerd woord. Niet over de energiemaatregelen van de gemeente, maar over het aantal vragen daarover. Niet over de organisatie van de gemeenteraad, maar over informele vergaderingen daarbuiten. Stop ermee. Laten we het over inhoud hebben.

 

Er is een krantenartikel verschenen waarin de burgemeester van Diepenbeek mij om excuses zou vragen voor zogezegde “leugens”. Of dat zo is, weet ik niet. De burgemeester ontkent, maar het staat zo wel in de krant.

Waarover gaat dit? Ik heb een dossier gekregen van de omwonenden van het plein aan de Rietbosstraat en Lövenichlaan, het zogenaamde Sint-Rochusplein. Het bevat brieven en mails met verslagen over de mistoestanden op dit verwaarloosde plein sinds 2011. Achteraan zit ook een overzicht van de politie-interventies sinds 2018 met datum, uur en reden. Ik heb dat verkeerdelijk politieverslagen genoemd en dat is niet het juiste woord. De correspondent van Het Belang van Limburg heeft mij daarop gewezen, waarvoor dank. Ik heb onmiddellijk naar het politiecommissariaat gebeld om mij te excuseren voor deze vergissing. Daar vond men het helemaal niet zo erg en begreep men de vergissing wel: er is namelijk een verschil tussen een bestuurlijk verslag en een informatieverslag.

Daarmee is voor mij de kous af en ik heb begrepen ook voor de burgemeester. Vergissen is menselijk. Ik heb geen enkel probleem om mij daar voor te excuseren. Maar voor zogezegde “leugens” ga ik mij niet excuseren, want liegen heb ik niet gedaan. Liegen doet men bewust en met opzet. Dat is hier niet gebeurd.

Ik wil hierbij nog twee kanttekeningen maken.

Ten eerste vind ik het jammer dat het in de gemeenteraad van Diepenbeek vaak meer over de vorm dan over de inhoud gaat. Niet over de mistoestanden op het Sint-Rochusplein en wat wij daaraan kunnen doen, maar over een woordelijke vergissing van een raadslid. Niet over de energiecrisis en de maatregelen die de gemeente kan nemen, maar over het aantal vragen dat ik daarover stel (wat ik ook in de krant heb mogen lezen). Niet over de organisatie van de gemeenteraad, over een goed huishoudelijk reglement, maar over het feit dat ik niet aanwezig was op een vergadering waarop ik niet eens was uitgenodigd. Stop ermee. Laten we het over inhoud hebben.

Ten tweede is er in dit land persvrijheid. Gelukkig maar. Een vrije pers is één van de fundamenten van onze democratie. De pers wordt niet voor niets de vierde macht genoemd. Met die belangrijke rol komt ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Nadat ik het artikel had gelezen, stelde ik mij toch de vraag: was dit de essentie van de vorige gemeenteraad? Was dit nu waar het over gegaan was? Is dit wat de Diepenbekenaren en Limburgers moeten weten of onthouden van de vorige gemeenteraad? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Als men zich bij de kranten soms afvraagt hoe het komt dat het aantal lezers op twee jaar tijd met 17,9% is gedaald, hier is een reden. Het gaat te weinig over inhoud.

Cijfers: CIM, oktober 2020 – oktober 2022.