Blog

Meer inhoud

In de gemeenteraad van Diepenbeek gaat het teveel over de vorm in plaats van de inhoud. Niet over de mistoestanden op een plein, maar over een verkeerd woord. Niet over de energiemaatregelen van de gemeente, maar over het aantal vragen daarover. Niet over de organisatie van de gemeenteraad, maar over informele vergaderingen daarbuiten. Stop ermee. Laten we het over inhoud hebben.

Meer welvaart zonder transfers

De sociaaleconomische ellende van Wallonië is niet de schuld van de Walen, maar van het falend beleid van Waalse en Franstalige politici. Transfers bieden geen oplossing, maar zijn deel van het probleem, omdat ze de noodzaak wegnemen om een ander beleid te voeren. Ze bestendigen en verergeren zelfs de situatie, zoals blijkt uit internationale studies en uit de feiten. De afschaffing van de transfers betekent dus niet alleen het einde van een miljardenverlies aan Vlaamse welvaart, maar vooral het begin van een Waalse sociaaleconomische renaissance. En dat is wat wij willen. Welvarende buren aan de zuidgrens van een onafhankelijk Vlaanderen.

De zaak Vereeck

Lode Vereeck maakte zich niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen alle 15 studentes en collega’s van de Universiteit Hasselt die door het Openbaar Ministerie (het Parket) werden ondervraagd, alsook de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die het volledige dossier konden inkijken. Eén studente meent van wel, maar zij wordt door haar medestudentes als ongeloofwaardig bestempeld. Het Parket seponeerde de zaak wegens het ontbreken van enig bewijs. De rector leed hierdoor zwaar gezichtsverlies en zwoer wraak. Vereeck kreeg nooit een eerlijk tuchtproces door de publieke aanvallen van de rector en door onregelmatigheden in de procedure. Voor de studentenvertegenwoordigers is het duidelijk: Vereeck kan onmiddellijk weer aan de slag als hoogleraar. De Raad van State is van mening dat de universiteit geen fouten in de procedure heeft gemaakt, maar stelt ook vast dat er geen vertrouwensbreuk is met de studenten. Integendeel. En zijn zij niet waarover deze zaak zou moeten gaan? #NotMeToo

The Vereeck case

Professor Lode Vereeck has an open, direct and provocative style, but is not guilty of ‘inappropriate behavior’. This is confirmed by all 15 students and colleagues at Hasselt University (who were interrogated by the Public Prosecutor's Office), the student representatives in the University’s Board of Governors (who were able to read the entire file and demanded the immediate reinstatement of professor Vereeck), the Public Prosecutor's Office (who readily dismissed the case) and the High Administrative Court (that noted that there was 'no breach of trust' with the students whatsoever). #NotMeToo

Echte democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie, want hoe willen wij dat burgers vertrouwen hebben in de democratie als hun stem op voorhand al wordt uitgesloten? Het cordon moet zo snel mogelijk op de schop. Deze blog legt uit waarom en roept tegelijkertijd alle democraten van goede wil en met gezond verstand op het cordon te breken, door niet te stemmen op partijen die het cordon willen behouden.

Pacifisme vereist sterke defensie

Pacifisme is niet de geweldloosheid van zwakkeren die zich niet kunnen, durven of willen verzetten, maar wel de geweldvrijheid van sterkeren die zich wél met geweld zouden kunnen verzetten, maar die de tegenstanders door geweldvrij verzet willen overtuigen. Daarvoor is echter een geloofwaardig verzet en dus een sterke defensie noodzakelijk.