Echte democratie verdraagt geen cordon

Echte democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie, want hoe willen wij dat burgers vertrouwen hebben in de democratie als hun stem op voorhand al wordt uitgesloten? Het cordon moet zo snel mogelijk op de schop. Deze blog legt uit waarom en roept alle overtuigde democraten van goede wil en met gezond verstand op het cordon te doorbreken in het stemlokaal of bij de coalitievorming.

 

Een echte democratie verdraagt geen cordon. "Er is iets mis met ons bestel als de anderen niet willen regeren met het Vlaams Belang." Dat zijn de woorden van professor Marc Elchardus.* Deze oud-hoogleraar sociologie van de Vrije Universiteit Brussel was jarenlang de huisideoloog van de socialistische partij en voorzitter van de socialistische mutualiteiten. Niet bepaald een rechtse rakker, maar een onverdacht linkse bron. Zelfs Elchardus wil dat het cordon sanitaire zo snel mogelijk verdwijnt. Waarom?

Ten eerste is het cordon gewoon dom. Het verbiedt namelijk dat ook goede voorstellen van het Vlaams Belang worden gesteund, enkel en alleen omdat ze van het Vlaams Belang komen. Zo staat er letterlijk in de ‘politiek-morele code’ van Groen dat er nooit steun mag verleend worden aan initiatieven van Vlaams Belang. Nooit. Zonder nadenken. Zonder de inhoud te evalueren. Dat is intellectueel lui en te zot voor woorden. De samenleving wordt toch beter van elk goed voorstel? De mensen kunnen er toch maar op vooruitgaan? Wie een beetje intellectueel eerlijk is, doet dus niet mee aan het cordon.

Ten tweede is het cordon fundamenteel ondemocratisch. Vele Vlaamse kiezers worden immers op voorhand uitgesloten, waardoor de Vlamingen nooit krijgen waarvoor ze stemmen.

Men kan het ermee eens zijn of niet, maar de strijd voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid is een legitiem politiek en economisch doel. Vlamingen én Walen zullen er beter van worden, doordat de Vlamingen verlost worden van de hoge Belgische belastingdruk en de Walen van de economisch verlammende transfers uit Vlaanderen.

Men kan het ermee eens zijn of niet, maar de strijd tegen de massale asielmigratie (niet de gereglementeerde arbeidsmigratie) is een legitiem politiek en maatschappelijk doel, omdat ze te veel druk zet op onze westerse manier van leven en op onze sociale voorzieningen.

Men kan het ermee eens zijn of niet, maar ook de strijd voor het behoud van de Vlaamse cultuur en een christelijk-humanistische maatschappij is een legitiem politiek doel, want een gedeelde cultuur is een noodzakelijk bindmiddel voor een samenleving.

Ten derde vormt het cordon een bedreiging voor de democratie. Het is ronduit gevaarlijk en antidemocratisch. Want hoe willen wij dat mensen vertrouwen hebben in de democratie wanneer hun stem, waarmee ze op democratische wijze hun stem en mening over het gevoerde beleid laten horen, op voorhand al wordt uitgesloten? Deze Vlamingen worden geminacht en opzij gezet alsof zij ‘quantité négligeable’ zijn. Het cordon is een regelrechte aanslag op de democratie, die het hart van oprechte democraten doet bloeden.

Er is geen enkele democratische reden om het Vlaams Belang op voorhand uit te sluiten van deelname aan het bestuur. Wie zichzelf een democraat noemt, doet dus niet mee aan het cordon.

Ten vierde is het cordon onmenselijk en ontmenselijkend, want wie lid is van Vlaams Belang (of wie tegen het cordon is), wordt professioneel en sociaal uitgesloten, wat zijn of haar kwaliteiten en verdiensten als mens ook mogen zijn. Zijn of haar kop moet rollen. Het cordon is de sharia van de Belgische politiek.  

Het woord ‘cordon sanitaire’ komt uit de veehouderij, waar een cordon wordt ingesteld wegens een besmettelijke ziekte zoals de varkenspest. Alsof leden en kiezers van het Vlaams Belang geen mensen zijn, maar varkens of ‘mestkevers’. Beseft men dit nog wel? Zo spreekt men niet over mensen. Het getuigt van een gebrek aan beleefdheid, opvoeding en respect.

Daar komt nog bij dat leden van Vlaams Belang al te vaak worden uitgescholden voor fascisten of halve nazi’s. Echt waar? Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog? Dat is toch van de pot gerukt. Alsof er geen lessen zijn geleerd uit het collaboratieverleden. Het hedendaagse Vlaams Belang is een overtuigd democratische en antiautoritaire vrijheidspartij, die net zo min onder het juk van Duitsland als van België of de Europese Unie wil leven. Wie een redelijk mens is met een beetje gezond verstand, doet dus niet mee aan het cordon.

Ten slotte is het cordon een hypocriete bedoening. Als het andere partijen uitkomt, werken zij wél heimelijk samen met Vlaams Belang. Hoe vaak heeft LDD (dat tegen het cordon was) niet de handtekeningen van Groen, Open VLD én Vlaams Belang verzameld, om samen naar de Raad van State te trekken? Dat andere partijen wel coalities sluiten met PVDA (bv. in de gemeente Zelzate) en niet met het Vlaams Belang, is het toppunt van cynisme. Het communistische PVDA steunt immers tot op de dag van vandaag de antidemocratische en gewelddadige communistische dictaturen in China, Cuba, Venezuela en Noord-Korea.

De politiek-correcte elite in hun Brusselse bubbel stelt zichzelf graag voor als verdraagzaam. Ze predikt dat wij tolerant en inclusief moeten zijn, dat wij niemand mogen discrimineren of stigmatiseren. Behalve leden of kiezers van Vlaams Belang, dat mag wel. Achter de sluier van verdraagzaamheid schuilen een extreme onverdraagzaamheid en haat naar gewone Vlamingen.

Het cordon is dus dom, ondemocratisch, antidemocratisch, beledigend en hypocriet. Waarom bestaat het dan? Laten we een kat een kat noemen. Het cordon is enkel bedoeld om de stem van de gewone Vlaming te onderdrukken en de carrières van de Belgische politieke elite te verzekeren. 

Het moet maar eens gedaan zijn met het cordon. Hoe rapper, hoe liever. Wie eerlijk, democratisch en redelijk is, probeert het cordon te doorbreken, in het stemlokaal of bij de coalitievorming.

 

*Bron: De Tijd, 23.01.2021, pag. 15-16, interview over zijn nieuwste boek "Reset", uitgegeven bij Ertsberg.