Meer welvaart zonder transfers

De sociaaleconomische ellende van Wallonië is niet de schuld van de Walen, maar van het falend beleid van Waalse en Franstalige politici. Transfers bieden geen oplossing, maar zijn deel van het probleem, omdat ze de noodzaak wegnemen om een ander beleid te voeren. Ze bestendigen en verergeren zelfs de situatie, zoals blijkt uit internationale studies en uit de feiten. De afschaffing van de transfers betekent dus niet alleen het einde van een miljardenverlies aan Vlaamse welvaart, maar vooral het begin van een Waalse sociaaleconomische renaissance. En dat is wat wij willen. Welvarende buren aan de zuidgrens van een onafhankelijk Vlaanderen.