Wij zijn de hoop!

Op zondag 14 april gaf Lode Vereeck de slottoespraak op de provinciale verkiezingsmeeting van Antwerpen. Hij riep alle kiezers op, ook de bedrogen kiezers van de traditionele partijen, om voor Vlaams Belang te stemmen en zich niet te laten intimideren door de leugens en bangmakerij van het establishment. Vlaams Belang is de hoop van zovelen op echte verandering. Als de partij massaal het vertrouwen krijgt van de kiezers, dan zal dat vertrouwen niet beschaamd worden. Aan het werk!

Belasten of besparen?

De Belgische openbare financiën zijn "onhoudbaar", stelt de Nationale Bank van België. Als er niets gebeurt, dreigt er een budgettair tekort van 34 miljard euro of 5,6% bbp. Is het mogelijk om de rekeningen op orde te krijgen zonder meer te belasten en zonder te besparen op kap van de Vlamingen? Dat kan wel degelijk door te besparen op het politiek systeem, asiel en migratie, interregionale transfers, overheidssubsidies voor niet-kerntaken, medische overconsumptie en (deels) ontwikkelingssamenwerking.

Echte democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie, want hoe willen wij dat burgers vertrouwen hebben in de democratie als hun stem op voorhand al wordt uitgesloten? Het cordon moet zo snel mogelijk op de schop. Deze blog legt uit waarom en roept alle overtuigde democraten van goede wil en met gezond verstand op het cordon te doorbreken in het stemlokaal of bij de coalitievorming.