Belasten of besparen?

De Belgische openbare financiën zijn "onhoudbaar", stelt de Nationale Bank van België. Als er niets gebeurt, dreigt er een budgettair tekort van 34 miljard euro of 5,6% bbp. Is het mogelijk om de rekeningen op orde te krijgen zonder meer te belasten en zonder te besparen op kap van de Vlamingen? Dat kan wel degelijk door te besparen op het politiek systeem, asiel en migratie, interregionale transfers, overheidssubsidies voor niet-kerntaken, medische overconsumptie en (deels) ontwikkelingssamenwerking.

Fiscale rechtsonzekerheid

Fiscale rechtsonzekerheid is een gesel voor de economie en de samenleving. Het leidt ertoe dat nuttige activiteiten worden uitgesteld of zelfs afgelast, omdat de haalbaarheid ervan niet meer te becijferen valt. In deze blog worden 5 voorstellen geformuleerd voor meer rechtszekerheid voor belastingplichtigen: fiscale vereenvoudiging, verhoging van de wetgevingskwaliteit (o.a. door reguleringsimpactanalyse), ontwerp van een fiscale grondwet of pact, vergroting van het draagvlak voor nieuwe fiscale wetgeving, en fiscale verzekering tegen ongunstige fiscale uitspraken.

Echte democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie, want hoe willen wij dat burgers vertrouwen hebben in de democratie als hun stem op voorhand al wordt uitgesloten? Het cordon moet zo snel mogelijk op de schop. Deze blog legt uit waarom en roept alle overtuigde democraten van goede wil en met gezond verstand op het cordon te doorbreken in het stemlokaal of bij de coalitievorming.