Curriculum vitae

Curriculum vitae

Opleiding

1977-1983 Secundair onderwijs - Latijn-Wiskunde, St. Lievenscollege, Antwerpen. Magna cum laude.
1983-1987 Master Toegepaste Economische Wetenschappen - Publieke Economie, Optie Internationale Economische en Diplomatieke Betrekkingen, Universiteit Antwerpen (UFSIA). Magna cum laude.
1988-1992 Doctor Economische Wetenschappen - Beleidseconomie en Openbare Financiën, Universiteit Maastricht (UM), Nederland. UM verleent geen graden.
2008 Certificaat Reguleringsimpactanalyse, Europacollege, Brugge.

Loopbaan

1987-1992 Assistent Macro-Economie, Universiteit Antwerpen.
 • Onderwijs: Macro-Economie.
 • Onderzoek: Economische analyse van wetenschapsbeleid.
1992-2004 Universitair Docent Rechtseconomie, Universiteit Maastricht, Nederland. (deeltijds vanaf 1994)
 • Onderwijs: Economics, Law & Economics, Economie, Belastingtheorie, Sociologie, Bestuurskunde.
1994-2019 Docent, Hoofddocent, Hoogleraar Economie & Beleidsmanagement, Universiteit Hasselt. (voltijds en deeltijds)
 • Onderwijs: Economie, Macro-Economie, Macroeconomics, Micro-Economie, Internationale Macro-Economie, Rechtseconomie, Publieke Financiën, Publieke Economie en Sociale Zekerheid.
 • Onderzoek: Economische analyse van beleid (mobiliteit, gezondheid, justitie, regeldruk en openbare financiën).
 • Overige: Begeleiding van 13 doctoraten. Academisch management. Ontwikkeling van opleidingsprogramma’s.
1998-2009 Gasthoogleraar Rechtseconomie, Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, Argentinië.
 • Onderwijs: Law & Economics of Civil and Commercial Law, Law & Economics of Corporate Law.
 • Overige: Ontwikkeling van opleidingsprogramma’s.
1999-2000 Adjunct-Kabinetschef voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Federale Regering, Brussel.
2001-2004 Lid van het College van Bestuur, transnationale Universiteit Limburg (tUL), Maastricht, Nederland.
2001-2009 Consultant en Gedelegeerd Bestuurder (2007-2009), Centrum voor Beleidsmanagement bvba, Hasselt.
 • Onderzoek: Kosten-batenanalyses, Reguleringsimpactanalyses, Administratieve lastenmetingen, Beheerskostenmetingen, Duurzame mobiliteitsprojecten.
2009-2014 Vlaams parlementslid, Vlaams Parlement, Brussel.
 • Fractieleider. Verkozen tot beste parlementslid.
 • Commissies: Financiën & Begroting, Economie & Innovatie, Openbare Werken & Mobiliteit.
2013-2024 Raadslid, Gemeente Diepenbeek.
2014-2019 Senator, Senaat, Brussel.
 • Commissies: Internationale & Europese zaken, Transversale Gewestmateries.
2021-2024 Economisch beleidsadviseur, Europees Parlement, Brussel.
 • Commissies: Economische & Monetaire Zaken (en Belastingaangelegenheden), Begroting (en Controle), Internationale Handel, Industrie & Onderzoek.