Blog

Meer welvaart zonder transfers

De sociaaleconomische ellende van Wallonië is niet de schuld van de Walen, maar van het falend beleid van Waalse en Franstalige politici. Transfers bieden geen oplossing, maar zijn deel van het probleem, omdat ze de noodzaak wegnemen om een ander beleid te voeren. Ze bestendigen en verergeren zelfs de situatie, zoals blijkt uit internationale studies en uit de feiten. De afschaffing van de transfers betekent dus niet alleen het einde van een miljardenverlies aan Vlaamse welvaart, maar vooral het begin van een Waalse sociaaleconomische renaissance. En dat is wat wij willen. Welvarende buren aan de zuidgrens van een onafhankelijk Vlaanderen.

De zaak Vereeck

Lode Vereeck maakte zich NIET schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen alle 15 studentes en collega’s van de Universiteit Hasselt die door het Openbaar Ministerie (het Parket) werden ondervraagd, alsook de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die het volledige dossier konden inkijken. Eén studente meent van wel, maar zij wordt door haar medestudentes als ongeloofwaardig bestempeld. Het Parket seponeerde de zaak wegens het ontbreken van enig bewijs. De rector leed hierdoor zwaar gezichtsverlies en zwoer wraak. Vereeck kreeg nooit een eerlijk tuchtproces door de publieke aanvallen van de rector en door onregelmatigheden in de procedure. Voor de studentenvertegenwoordigers is het duidelijk: Vereeck kan onmiddellijk weer aan de slag als hoogleraar. De Raad van State is van mening dat de universiteit geen fouten in de procedure maakte, maar stelt ook vast dat er geen vertrouwensbreuk is met de studenten. Integendeel. Conclusie: de zaak Vereeck is een interne en politieke afrekening, geen zaak van grensoverschrijdend gedrag. (English summary below)

Echte democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie, want hoe willen wij dat burgers vertrouwen hebben in de democratie als hun stem op voorhand al wordt uitgesloten? Het cordon moet zo snel mogelijk op de schop. Deze blog legt uit waarom en roept alle overtuigde democraten van goede wil en met gezond verstand op het cordon te doorbreken in het stemlokaal of bij de coalitievorming.

Onder professoren

Toen ik als jonge assistent aan mijn academische carrière begon, gaf mijn opa mij het boek “Onder professoren” cadeau. De auteur, de econoom Willem Frederik Hermans (1921-1995), beschrijft er de belevenissen van hoogleraren en studenten aan de Universiteit Groningen. Hij schildert de professoren af als na-ijverige mensen, die zich vooral bezighouden met roddels en onbenulligheden. Mijn opa leek mij te waarschuwen, maar ik geloofde rotsvast dat de universiteit een vrijhaven van wijze mannen en vrouwen was, die onverstoorbaar en verheven boven kleinmenselijke emoties op zoek waren naar ware kennis. Wist ik veel…

Pacifisme vereist sterke defensie

Pacifisme is niet de geweldloosheid van zwakkeren die zich niet kunnen, durven of willen verzetten, maar wel de geweldvrijheid van sterkeren die zich wél met geweld zouden kunnen verzetten, maar die de tegenstanders door geweldvrij verzet willen overtuigen. Daarvoor is echter een geloofwaardig verzet en dus een sterke defensie noodzakelijk.