Blog

Heleven (Groen) stopt als schepen

Jerica Heleven (Groen) stopt als schepen in Diepenbeek, omdat er teveel op de man zou gespeeld worden. Het is de wereld op zijn kop, want het was uitgerekend Heleven die persoonlijk het schepenambt van Lode Vereeck torpedeerde en absurde persoonlijke aantijgingen uitte. Zij kende haar dossiers onvoldoende, wat haar veel kritiek als schepen opleverde. Maar de kritiek was terecht, want op de dag van haar ontslag raakte bekend dat haar belangrijkste beslissing werd vernietigd door de gouverneur.

0+0 = 2

Gratis en gratis is twee. Het ene gratis is het andere niet. 'Gratis voor een deel' is sociaal én efficiënt op vlak van consumptie en administratie. 'Gratis voor een groep' is vaak asociaal en inefficiënt omwille van overconsumptie.

De zaak Vereeck #NotMeToo

Lode Vereeck maakte zich niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen alle 15 studentes en collega’s van de Universiteit Hasselt die door het Openbaar Ministerie (het Parket) werden ondervraagd, alsook de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die het volledige dossier konden inkijken. Eén studente meent van wel, maar zij wordt door haar medestudentes als ongeloofwaardig bestempeld. Het Parket seponeerde de zaak wegens het ontbreken van enig bewijs. De rector leed hierdoor zwaar gezichtsverlies en zwoer wraak. Vereeck kreeg nooit een eerlijk tuchtproces door de publieke aanvallen van de rector en door onregelmatigheden in de procedure. Voor de studentenvertegenwoordigers is het duidelijk: Vereeck kan onmiddellijk weer aan de slag als hoogleraar. De Raad van State is van mening dat de universiteit geen fouten in de procedure heeft gemaakt, maar stelt ook vast dat er geen vertrouwensbreuk is met de studenten. Integendeel. En zijn zij niet waarover deze zaak zou moeten gaan?

The Vereeck case #NotMeToo

Professor Lode Vereeck has an open, direct and provocative style, but is not guilty of ‘inappropriate behavior’. This is confirmed by all 15 students and colleagues at Hasselt University (who were interrogated by the Public Prosecutor's Office), the student representatives in the University’s Board of Governors (who were able to read the entire file), the Public Prosecutor's Office (who readily dismissed the case) and the High Administrative Court (that noted that there was 'no breach of trust' with the students whatsoever).

Echte democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak voor de gewone Vlaming en voor de democratie, want hoe willen wij dat burgers vertrouwen hebben in de democratie als hun stem op voorhand al wordt uitgesloten? Het cordon moet zo snel mogelijk op de schop. Deze blog legt uit waarom en roept tegelijkertijd alle democraten van goede wil en met gezond verstand op het cordon te breken, door niet te stemmen op partijen die het cordon willen behouden.

Pacifisme vereist sterke defensie

Pacifisme is niet de geweldloosheid van zwakkeren die zich niet kunnen, durven of willen verzetten, maar wel de geweldvrijheid van sterkeren die zich wél met geweld zouden kunnen verzetten, maar die de tegenstanders door geweldvrij verzet willen overtuigen. Daarvoor is echter een geloofwaardig verzet en dus een sterke defensie noodzakelijk.