Blog

De zaak Vereeck

Lode Vereeck maakte zich niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen alle 15 studentes en collega’s van de Universiteit Hasselt die door het Openbaar Ministerie (het Parket) werden ondervraagd, alsook de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die het volledige dossier konden inkijken. Eén studente meent van wel, maar zij wordt door haar medestudentes als ongeloofwaardig bestempeld. Het Parket seponeerde de zaak wegens het ontbreken van enig bewijs. De rector leed hierdoor zwaar gezichtsverlies en zwoer wraak. Vereeck kreeg nooit een eerlijk tuchtproces door de publieke aanvallen van de rector en door onregelmatigheden in de procedure. Voor de studentenvertegenwoordigers is het duidelijk: Vereeck kan onmiddellijk weer aan de slag als hoogleraar.

Democratie verdraagt geen cordon

Het cordon sanitaire is een slechte zaak: het is ondemocratisch, beledigend, hypocriet en vooral dom (want ook goede voorstellen van het Vlaams Belang worden zonder pardon afgeschoten). Wie een beetje eerlijk en democratisch is, doet dus niet mee aan het cordon. Het moet zo snel mogelijk op de schop. Dit is dan ook een oproep aan alle mensen van goede wil en met gezond verstand om het cordon sanitaire te breken, door niet te stemmen op partijen die het cordon handhaven.

Pacifisme vereist sterke defensie

Pacifisme is niet de geweldloosheid van zwakkeren die zich niet kunnen, durven of willen verzetten, maar wel de geweldvrijheid van sterkeren die zich wél met geweld zouden kunnen verzetten, maar die de tegenstanders door geweldvrij verzet willen overtuigen. Daarvoor is echter een geloofwaardig verzet en dus een sterke defensie noodzakelijk.