Meer welvaart zonder transfers

Meer welvaart zonder transfers

"Solidariteit met volkeren in nood getuigt van menslievendheid en edelmoedigheid. Op de solidariteit van de Vlamingen met Wallonië staat geen maat. Of de transfers nu berekend worden aan de hand van de inkomenstoets of de bevolkingstoets, de bedragen blijven hallucinant hoog. Zeven miljard euro vloeit er elk jaar van noord naar zuid doorheen de inkomsten en uitgaven van de federale begroting, de sociale zekerheid en de dotaties. Tel er de rente op de federale overheidsschuld bij en de jaarlijkse transfer bedraagt twaalf miljard euro. Dat zeggen wij niet, maar wetenschappelijke studies van academici en kenniscentra. Door de groeiende kloof in regionale werkzaamheid en de stijgende rente nemen de transfers nog steeds toe. De solidariteit met Wallonië kost elke Vlaming van klein tot groot elk jaar zo’n tweeduizend euro en elke werkende Vlaming meer dan het dubbele. Jaar na jaar. Na twee eeuwen België staat de teller op 370 miljard euro exclusief en 745 miljard euro inclusief rentelasten.

Het ergste van alles is dat die transfers naar Wallonië gewoon weggegooid geld zijn, van de eerste tot de laatste euro. Kijk naar de belabberde economische toestand van Wallonië na decennia van miljardentransfers. Of lees er de internationale literatuur op na: transfers verlammen de productieve krachten in een gemeenschap en helpen geen ene moer. Tenminste, als het de bedoeling is om een achtergestelde regio er bovenop te helpen. Als het de bedoeling is om politieke macht te verwerven in een arme regio, dan zijn transfers uitermate geschikt. Ze verdoezelen namelijk de eigen bestuurlijke onkunde en binden een verpauperende bevolking aan de machtshebbers door grootschalig cliëntilisme. Dat is het spel dat de PS en andere linkse partijen in België spelen.

Het is in het belang van Vlaanderen en Wallonië dat de transfers zo snel mogelijk stoppen. Dat kan door de regio’s volledig bevoegd te maken voor de belastingen en de sociale zekerheid. Als dat er niet zit aan te komen, is de onafhankelijkheid van Vlaanderen de enig mogelijke weg. Het einde van de transfers zal de ketens van de productieve krachten in Wallonië losbreken en paal en perk stellen aan het corrumperende hangmatsocialisme. Het levert Vlaanderen miljarden euro’s op om het Belgisch belastingjuk af te schudden en eigen maatschappelijke noden op te lossen.

Geloof ze dus niet, de Franstalige politici die de Vlamingen met een schuldgevoel proberen op te zadelen wanneer we de transfers willen afschaffen. De ellende van Wallonië is het gevolg van het wanbeleid van Waalse politici. De transfers verhelpen daar niet aan, ze verergeren alleen de situatie. Pas als de transfers worden afgeschaft, kan Wallonië aan zijn renaissance beginnen. En dat is wat wij willen. Welvarende buren aan de zuidgrens van een onafhankelijk Vlaanderen."

 

Epiloog uit: Barbara Pas en Lode Vereeck, Bodemloos (2022), Grimbergen: Uitgeverij Doorbraak, 236 pag. ISBN 978 949 3306 196. Het boek geeft een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke studies over transfers door Vlaamse, Waalse en Belgische kenniscentra en onderzoekers, aangevuld met internationale studies, en bevat een schat aan cijfermateriaal. 'Bodemloos' is te bestellen via: https://boeken.doorbraak.be/p/bodemloos-barbara-pas/