metoo

De zaak Vereeck

Lode Vereeck maakte zich niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen alle 15 studentes en collega’s van de Universiteit Hasselt die door het Openbaar Ministerie (het Parket) werden ondervraagd, alsook de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die het volledige dossier konden inkijken. Eén studente meent van wel, maar zij wordt door haar medestudentes als ongeloofwaardig bestempeld. Het Parket seponeerde de zaak wegens het ontbreken van enig bewijs. De rector leed hierdoor zwaar gezichtsverlies en zwoer wraak. Vereeck kreeg nooit een eerlijk tuchtproces door de publieke aanvallen van de rector en door onregelmatigheden in de procedure. Voor de studentenvertegenwoordigers is het duidelijk: Vereeck kan onmiddellijk weer aan de slag als hoogleraar. De Raad van State is van mening dat de universiteit geen fouten in de procedure heeft gemaakt, maar stelt ook vast dat er geen vertrouwensbreuk is met de studenten. Integendeel. En zijn zij niet waarover deze zaak zou moeten gaan? #NotMeToo

The Vereeck case

Professor Lode Vereeck has an open, direct and provocative style, but is not guilty of ‘inappropriate behavior’. This is confirmed by all 15 students and colleagues at Hasselt University (who were interrogated by the Public Prosecutor's Office), the student representatives in the University’s Board of Governors (who were able to read the entire file and demanded the immediate reinstatement of professor Vereeck), the Public Prosecutor's Office (who readily dismissed the case) and the High Administrative Court (that noted that there was 'no breach of trust' with the students whatsoever). #NotMeToo