Wij zijn de hoop!

Wij zijn de hoop!

1. BIJZONDERE TIJDEN

Beste militanten, leden en vrienden van Vlaams Belang,

Wat een eer om u te mogen toespreken, als lijsttrekker voor de Kamer in de provincie Antwerpen.

Wat een tijden beleven wij. Dit is geen gewone verkiezing.

Er gebeurt veel in de wereld en in Europa. Er is ook veel aan het gebeuren in Vlaanderen en onze provincie, wanneer zoveel jongeren voor Vlaams Belang kiezen, waar zoveel mannen en vrouwen genoeg hebben van de regeringspartijen die meer bezig zijn met hun eigen belangen of met het lot van vreemdelingen dan met hun eigen volk. Onze mensen willen verandering en ze beseffen dat Vlaams Belang de enige partij is die verandering kan én durft brengen.

Sinds 1830, al 194 jaar, leven Vlamingen in een staat die hen als tweederangs burgers behandelt, waar mensen zoals mijn grootvader niet eens in hun moedertaal naar school konden, maar waar we altijd wel goed genoeg zijn om te betalen, te betalen en nog eens te betalen, voor de Franstaligen en voor gelukszoekers uit de hele wereld.

Over 56 dagen maken wij daar een eind aan. Vlaams geld moet in Vlaamse handen blijven. Vlamingen moeten op de eerste plaats komen. Vlaanderen zal weer van ons worden.

Vlaams Belang is de partij van Vlamingen die in een vrij Vlaanderen willen leven. die het beu zijn om elk jaar voor 8 miljard aan Waalse transfers te worden bestolen, die hun tradities in ere willen houden. Die Vlamingen weten wat al lang wat hen te doen staat en dat is kiezen voor Vlaams Belang.

Vlaams Belang is de partij van alle Vlamingen: arbeiders en bedienden, ambtenaren en ondernemers, huisvrouwen en huismannen, vrijwilligers, kinderen en bejaarden, gezond of ziek, arm of rijk. De welvaart van Vlaanderen is niet de verdienste van één groep of klasse, maar van het hele volk. Wie in Vlaanderen leeft en zijn best doet, zal een goed leven leiden. Dat is de afspraak die Vlaams Belang met alle Vlamingen maakt.
 
2. VLAAMS BELANG IS HÉT ALTERNATIEF

Veel burgers zijn diep ontgoocheld. Ze werden bedrogen door regeringspartijen die onze welvaart verkwanselen, door de sluiting van kerncentrales in Doel, door de klimaathysterie die onze industrie en landbouwers wegpest, door de massamigratie die onze samenleving ontregelt en terreur zaait, door de vele gebroken beloftes, door een totaal onvermogen om wat dan ook te veranderen. En als je die regeringspartijen vandaag dan bezig hoort, die vandaag 180 graden het tegenovergestelde beloven dan wat ze de afgelopen 5 jaar hebben gedaan, dat is toch de mensen in hun gezicht uitlachen. Praatjes, praatjes, en nog eens praatjes.

En vandaar mijn oproep aan de bedrogen kiezers van Open VLD. Als vrijheid u lief is en als vrije meningsuiting voor u belangrijk is, stem Vlaams Belang, de enige partij van de vrijheid, die ons zal bevrijden van het juk van de torenhoge Belgische belastingen, van de censuur en cancelcultuur van woke, van de politieke islam die vrouwen achteruit stelt, van de controlemaatschappij met zijn covidpasjes…

Laten we ons bevrijden van Vivaldi en Alexander De Croo, die schaamteloos zegt dat de mensen ‘rijker’ zijn geworden dankzij ‘zijn beleid’, terwijl mensen hun spaarcentjes als sneeuw voor de zon zagen wegsmelten en ruim de helft van de middenklassers moeite heeft om rond te komen.

Laten we ons bevrijden van Paul Van Tighelt, die postjes fikst voor zijn vriendjes en die als minister bij Gert Verhulst grapjes maakt over de marteling van een gevangene in de Begijnenstraat. Degoutant. Stem ze weg.

Wij zijn het alternatief voor de bedrogen kiezers van Vooruit, die achteruit werden gesteld en achtergelaten in arbeiderswijken die overspoeld worden door vreemdelingen, drugs en criminaliteit.

Achteruit met Frank Vandenbroucke die meer bezig is met smeergeld verbranden of emails verstoppen. Achteruit met kaviaarsocialisten zoals Conner Rousseau met zijn racistische oproepen tot geweld en zijn krantenverbod. Achteruit met Caroline Gennez die zich niet geneert om 2,5 miljard van ons geld staat uit te delen in verre en corrupte landen, terwijl er hier bij ons zoveel noden zijn. Volle gas achteruit met Melissa Depraatjesmakere, de vrouw die sneller liegt dan ze praat.

Nee, Melissa, wij willen de vrouw niet terug aan de haard, en ook de man niet. Wij willen wel één ouder de kans geven om deeltijds voor de kinderen te zorgen én deeltijds te werken, als hij of zij dat wil. Misschien nog iets voor u, nu je deeltijds voorzitter bent geworden… Het mateke is ‘ne matennaaier’.

Nee, wij gaan abortus of holebirechten niet afschaffen. Wij gaan ook niet besparen in de kwaliteit en het aanbod van de zorg. Wij zijn ook niet tegen het minimumloon. Integendeel! Maar dat is een nationale bevoegdheid, geen Europese. Bel eens met de Zweedse en Deense socialisten; zij zijn het met ons eens.

Al die leugens. Zo vermoeiend… Maar gelukkig weten de Deborah’s van Vlaanderen wel beter, zij hebben hun rekening gemaakt en stemmen op 9 juni op Vlaams Belang.

Wij zijn het alternatief voor de bedrogen kiezers van CD&V. Hilde Crevits zei onlangs dat samenwerking met Vlaams Belang “een brug te ver” is. Hilde is ondertussen 17 jaar minister, van milieu, mobiliteit, openbare werken, onderwijs, economie, landbouw, welzijn. En dus mee verantwoordelijk voor de wachtlijsten in de zorg, het stikstofdecreet, de dalende onderwijskwaliteit, de slecht onderhouden wegen, de files, de afbouw van het openbaar vervoer. Dat is niet één, maar vele bruggen te ver…

En ook Annelies Verlinden, die niet eens verkozen is, ratelde onlangs nog wat goedkope verwijten aan ons adres. Nochtans gaat CD&V de campagne in met de slogan: ‘Respect werkt, voor wat echt telt’. Wel, Annelies, begin eens met respect te tonen voor de democratie en de wil van de Vlaamse kiezers. Of tellen die niet echt voor u?

Wij zijn het alternatief voor de bedrogen kiezers van N-VA, die in 2014 zagen hoe hun partij al haar Vlaamse idealen in de diepvries stak voor enkele Belgische ministerpostjes, hoe Jambon en Francken er niet in slaagden de toestroom van migranten een halt toe te roepen, hoe in 2019 De Wever zijn confederale strategie stukliep op het ‘non’ van de Waalse socialisten en de brave man nu overal verkondigt dat hij het confederalisme gaat realiseren met… de Waalse socialisten. Begrijpe wie kan. Bart, luister naar het volk en werk samen met Vlaams Belang.

Wij zijn het alternatief voor de bedrogen kiezers van Groen, die op scholen geïndoctrineerd worden met klimaatmarsen en genderkoeken, maar die eenmaal in het echte leven al snel van hun groene wolk vallen als ze hun rekeningen moeten betalen. Herinner u Almaci die in 2019 zei: “Met Groen gaat geen enkele factuur nog stijgen.” Amai, dat hebben we geweten. Nooit was energie zo duur. Nooit was de bevoorrading zo onzeker. Nooit was een eigen huis zo onbetaalbaar. Stem ze weg.

Wij zijn het alternatief voor de misleide kiezers van PvdA, een partij die elke dag aantoont hoe snel de kwaliteit van het onderwijs gedaald is. Want, om Geert Noels te citeren: wie nu nog voor het communisme kiest, heeft niet alleen de lessen economie, maar ook de lessen geschiedenis gemist. Het communisme eindigt altijd in armoede en politieke onderdrukking en rijkentaksen altijd in aanslagen op de middenklasse.
 
3. BANGMAKERIJ

Vlaams Belang is hét enige geloofwaardige alternatief in deze verkiezing. En dus proberen de andere partijen ons onderuit te halen door botweg te liegen over ons programma, of door mensen bang te maken. Maar de mensen trappen er niet meer in…

De Vlamingen weten dat wij niet extreem zijn, maar redelijke mensen. De slinger is door en wij willen terug naar een normale wereld. Wij zijn niet tegen Europa of tegen handel, maar wel tegen een Europese superstaat en een te grote afhankelijkheid van het buitenland. Wij zijn geen racisten, omdat wij kritisch zijn over massamigratie of over de islam - die niet alleen een geloof is, maar ook een maatschappijvisie die haaks staat op een vrije westerse samenleving -. Wij zijn niet tegen de Walen, maar wel tegen de uitbuiting van Vlaanderen. En laat het duidelijk zijn: wij zijn nooit tegen mensen, maar wel tegen kwalijke systemen.  Dus niet tegen mijnheer Filip of mevrouw Mathilde, maar wel tegen een middeleeuws koningschap. Leve de republiek Vlaanderen!

Ons communautair programma zal niet tot chaos leiden, zoals het Belgisch establishment de mensen wil doen geloven. Wij gaan niet voor een Catalaanse aanpak, maar voor een ordelijke en onderhandelde opdeling van het land naar Tsjecho-Slovaaks model, gestoeld op het internationaal recht.

Ons sociaal-economisch programma is geen sprookje, maar gebaseerd op wetenschappelijk economisch onderzoek van erkende kennisinstellingen. Wij zijn daar ook doodeerlijk in: lagere belastingen, hogere nettolonen, hogere pensioenen zijn niet betaalbaar in België, maar wel in Vlaanderen.

De regeringspartijen hebben er een potje van gemaakt. De cijfers van de begroting kleuren bloedrood. De schuld is zo hoog dat er een rentesneeuwbal op ons afkomt. En nu proberen ze ons wijs te maken dat er maar twee uitwegen zouden zijn: ofwel keihard besparen (wat N-VA en Open VLD voorstellen) ofwel meer belasten (wat alle linkse partijen willen). Nog meer? Ik denk het niet.

Vlaams Belang zal de rekeningen van de overheid op orde zetten, maar zonder in de zakken van de Vlamingen te zitten! Door miljarden te besparen op het politiek systeem en de Europese Unie, op asiel en massamigratie, op de transfers naar Wallonië. Door grote kuis te houden in de subsidies die verspild worden aan linkse hobby’s of veel te dure consulting, Door overbodige medische tests te schrappen. Door ontwikkelingssamenwerking afhankelijk te maken van een terugkeerbeleid. En door meer mensen aan het werk te krijgen, zeker. Vooral allochtonen want amper de helft van hen is aan het werk of op zoek naar werk. Van de Walen is dat amper 65%. Zij vullen de begrotingsputten niet, ze maken die, terwijl 80% van de autochtone Vlamingen keihard werkt en wel bijdraagt. Dat de pensioenen van de sneller vergrijzende Vlamingen betaald zouden worden door migranten en Waalse jongeren is dus een fabeltje of – zo u wil – een leugen. Wij doen dat gewoon zelf.
 
4. WIJ ZIJN DE HOOP!

Vrienden, er is veel aan het gebeuren en wij zullen het doen gebeuren. Wij zijn de hoop voor zovelen.

Wij zijn de hoop voor de werkende Vlamingen die de hoogste belastingen ter wereld betalen, die al jaar en dag te horen krijgen dat werken beter moet lonen, maar altijd van een kale reis terugkomen. Wij zullen zorgen voor substantieel hogere nettolonen, omdat zij het verdienen en omdat het kan in Vlaanderen.

Wij zijn de hoop voor de havenarbeiders en fabrieksarbeiders. Met 108.000 jobs blijft de industrie de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Maar hoe lang nog? Na Opel Antwerpen verliezen we met Van Hool in Lier weer een industriële speler. Wij zullen ervoor zorgen dat de fabrieken en de goedbetaalde jobs hier blijven, door eerlijke concurrentie, snellere vergunningen, innovatieve aanbestedingen en lagere energiekosten en door eindelijk een IJzeren Rijn die onze Antwerpse haven verbindt met het Ruhrgebied, zonder een grote omweg langs Luik..

Wij zijn de hoop voor de boeren die in - van de Vlaamse polders tot de Groentestreek en de Kempen - zorgen voor lekker en gezond voedsel, maar die de Vlaamse regering heeft laten stikken in het stikstofdecreet. Wij vegen dit decreet van tafel en maken van de boerenstiel terug een gerespecteerd en rendabel beroep.

Wij zijn de hoop voor de Vlaamse gepensioneerden, die na een leven hard werken bij de laagste pensioenen in Europa krijgen, waarmee ze zelfs hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen. Wij zullen zorgen voor een minimumpensioen van 1.800 euro per maand en een aanvullend pensioen, omdat ze het verdienen en omdat het kan - dankzij de hoge werkzaamheid in Vlaanderen. Zij verdienen niet alleen een deftig pensioen, maar ook ons respect, aandacht en liefde, en geen spuitje zoals de topman van de Christelijke Mutualiteiten voorstelde.

Wij zijn de hoop voor de gezinnen, die hun kinderwens vaak moeten uitstellen omdat de combinatie met een job te zwaar is. Wij zullen zorgen voor voldoende betaalbare kinderopvang en een deeltijds opvoedersinkomen voor wie graag zelf voor de kindjes zorgt.

Wij zijn de hoop voor de scholieren, die zelf maar al te goed beseffen dat het onderwijs achteruit boert. In onze provincie verlaat 17% van de jongeren de school zonder diploma, en dat is veel meer dan in de rest van Vlaanderen. Onze jongeren hebben recht op ‘excellent’ onderwijs, waar ze deftig leren lezen, schrijven en rekenen, waar ze de beste opleiding krijgen voor een productief, actief en plezant leven in plaats van zich gedeprimeerd af te vragen welk gender ze vandaag weer zijn en of de zon nu te veel of te weinig schijnt. Excellent onderwijs waar leraars enkel tijd moeten steken in lesgeven in plaats van in administratieve rompslomp.

Wij zijn de hoop voor mensen met een beperking, die jarenlang moeten wachten op steun waar ze gewoon wettelijk recht op hebben. Wij maken komaf met die onwettelijke wachtlijsten en halen het geld waar het zit, bij de linkse over-gesubsidieerde clubjes.

Wij zijn de hoop voor wie op zoek is naar een woning. In onze provincie kost een woning gemiddeld 30.000 euro meer dan in rest van Vlaanderen. Onbetaalbaar en daarom zijn er meer huurders dan in andere provincies. 61.400 mensen in onze provincie staan op een jarenlange wachtlijst voor een sociale woning, een derde (21.660) komt van buiten Europa. Het land is vol. Wij zullen zorgen voor minder migratie, meer sociale woningen of een huurpremie zodra men erkend is als kandidaat-sociale huurder.

Wij zijn de hoop voor de slachtoffers van geweld, die vaak levenslang de gevolgen dragen, terwijl criminelen zonder straf of vervroegd vrij rondlopen. In Antwerpen is de drugsmaffia de baas en vliegen de granaten ons tot in Mechelen om de oren. In Poederlee vallen er doden in een drugslab. Op de trein worden we aangevallen met messen door ‘verwarde’ mensen. Het moet gedaan zijn. De angst moet van kamp veranderen. Wij zorgen voor meer en moderne middelen voor politie en justitie en maken plaats vrij in de gevangenissen door criminele vreemdelingen terug naar huis te sturen.

Wij zijn de hoop voor die allochtonen die wel hun best doen en die het crapuul en de criminaliteit in hun straat ook beu zijn. Wij maken het Vlaanderen met de mensen die hier zijn en die samen met ons Vlaming onder de Vlamingen willen zijn.

Wij zijn de hoop voor al die mensen. Zij rekenen op ons. Wij zullen hun vertrouwen niet beschamen. Wij zeggen wat we doen en wij doen wat we zeggen. Stem voor Vlaams Belang en geef ons de kans om orde op zaken te zetten. In de regering als het kan, in de oppositie als het moet.

Wij zeggen dikwijls aan onze mensen: “hou vol, we komen eraan”. Maar ook het omgekeerde gebeurt: mensen die ons een hart onder de riem willen steken en zeggen: “hou vol, we staan achter jullie”. Onze kiezers beseffen dat wij onze nek uitsteken en dat wij veel modder naar onze kop krijgen. Maar ik zeg u: zijt ge van ‘t Vlaams Belang, dan zijt ge van niks of niemand bang.
 
5. AAN HET WERK!

Voor ik jullie de provincie instuur, wil ik toch ook waarschuwen. De race is nog niet gelopen. De match is nog niet gespeeld. Ja, we staan er goed voor, we hebben goed getraind, we staan scherp, we hebben een duidelijke strategie, een sterk team met een spits buiten categorie, Tom Van Grieken!

Maar nu moeten we het veld op, nu moet het gebeuren, 56 dagen lang, om vrienden, collega’s, buren en onbekenden te overtuigen, want elke stem telt. Elke stem telt!

56 dagen scheiden ons nog van een verkiezing die het leven van u, uw kinderen en kleinkinderen kan veranderen. Vlaams Belang komt altijd onder de mensen, elke dag, al jaar en dag. Vanaf vandaag kan u mij en mijn collega-kandidaten elke dag wel ergens in de provincie tegenkomen. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West. Van Hoogstraten tot Bonheiden, van Bornem tot Balen. In onze hoofdstad Antwerpen en in al die 68 andere prachtige steden en gemeenten aan de Schelde, in de Rupelstreek en in de Kempen.

Maar zonder u, militanten en sympathisanten, gaat het niet lukken. Ik wil u dan ook oprecht bedanken. Ik besef dat u uw vrije tijd spendeert om mee campagne te voeren, terwijl u ook nog moeten werken of voor een gezin zorgen. Daarom, vrienden, blijf elkaar steunen, help elkaar wanneer nodig, wees altijd vriendelijk en beleefd ook al gooit men met modder, hou de rangen gesloten. Want de belangen zijn groot.

En wanneer u dan op 9 juni gaat stemmen en onderweg nog de laatste mensen probeert te overtuigen, wanneer u ’s middags stikkapot op de zetel ploft en weet: ‘ik heb alles gegeven’, wanneer u dan in slaap valt, dan hoop ik dat wij ’s avonds ontwaken in een andere wereld, in een vrij land, waar u en uw kinderen terug veilig zijn, waar werken terug loont, waar we onze moedertaal horen en spreken, waar we onze tradities en cultuur vieren, waar het goed is om te leven. En dat vrije land is: Vlaanderen.

Op 9 juni worden Vlamingen terug baas, van de Noordzee tot de Maas.

Op 9 juni wordt Vlaanderen weer van ons. 

Aan het werk!