Bibliografie

Bibliografie

2023 Transaction Costs.
In: Encyclopedia of Law and Economics, New York: Springer Verlag. With S. Bielen and W. Marneffe. (forthcoming)
2022 Bodemloos.
Grimbergen: Uitgeverij Doorbraak, 236 p.. ISBN 978-94-93306-19-6. Met B. Pas.
2019 Taksjager. Op zoek naar het fiscaal ideaal.
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 203 p. ISBN 978-94-6001-715-5

The Feasibility of Road Safety Bonds.
International Journal of Transport Economics 46/1-2, 71-89. With L. Sourbron, J. Roosen and W. Marneffe.
2018 Sociale impactobligaties binnen justitie: de oplossing voor de aanpak van recidive?
Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement 3, 63-78. Met L. Sourbron en W. Marneffe.

Begrotingsspel 2018.
Vlaams parlement, Brussel: Dienst Communicatie & Educatie. Met L. Sourbron.
2017 To Pay or Not To Pay? An Analysis of the Belgian Law Against Vulture Funds.
Journal of Globalization and Development 8/1, 1-14. With L. Sourbron.

Court Backlogs and Litigation: Testing Congestion Equilibrium in a Heterogeneous World.
International Review of Law and Economics 53, 9-22. With S. Bielen, L. Peeters, W. Marneffe.

Finanzwissenschaftliche Analyse der Vollkostendeckung der österreichischen Justizsystems.
Zeitschrift für öffentliches und gemeinwirtschaftliches Unternehmen 40/2-3, 113-130. Mit L. Sourbron.

The determinants of defensive medicine practices in Belgium.
Health Economics, Policy and Law 12/3, 363-386. With T. Vandersteegen, W. Marneffe, et al.

Kostendekkingsgraad versus toegankelijkheid van Justitie in België.
Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement 4, 69-88. Met L. Sourbron en S. Bielen.

De besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage.
Antwerpen: Vlario, Beleidsrapport, 40 p.
2016 Internalizing external cost of passenger vehicles in Flanders.
International Journal of Transport Economics 43/1-2, 123-154. With J. Roosen and W. Marneffe.

Does debt predict growth? An empirical analysis of the relationship between total debt and economic output.
European Journal of Government and Economics, 4/2, 79-103. With W. Vanlaer, et al.

Handboek Openbare financiën.
Antwerpen: Intersentia. ISBN 978-94-000-0387-3. Met F. Naert et al.

Het kadaster en de "unieke taks".
In: R. Palmans en M. Boes (eds.), Kadaster, Antwerpen/Cambridge: Intersentia, 303-330. ISBN 978-94-000-0752-9. Met L. Sourbron en W. Marneffe.
2015 A review of comparative vehicle cost analysis.
Transport Reviews 35/6, 720-748. With J. Roosen and W. Marneffe.

An empirical analysis of case disposition time in Belgium.
Review of Law and Economics 11/2, 293-316. With S. Bielen and W. Marneffe.

The impact of no-fault compensation on health care expenditures: An empirical study of OECD countries.
Health Policy 119/3, 367-374. With T. Vandersteegen, W. Marneffe and I. Cleemput.

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen.
Revue de droit de la santé / Tijdschrift voor gezondheidsrecht 20/3, 331-346. Met T. Vandersteegen et al.

Litigation decision.
In: J.G. Backhaus (ed.), Encyclopedia of Law and Economics, New York: Springer Verlag. ISBN 978-1-4614-7752-5. With S. Bielen and W. Marneffe.

Transaction Costs.
In: J.G. Backhaus (ed.). Encyclopedia of Law and Economics, New York: Springer Verlag. ISBN 978-1-4614-7752-5. With W. Marneffe and S. Bielen.
2014 A cross-country analysis of the impact of regulatory quality on commercial case disposition time.
European Journal of Law and Economics 39/3, 455-474. With S. Bielen and W. Marneffe.

Cost-effectiveness of gemcitabine versus PEGylated liposomal doxorubicin for recurrent or progressive ovarian cancer: comparing chemotherapy with nanotherapy.
Nanomedicine 9/14, 2175-2186. With R. Bosetti et al.

Administrative Simplification and Economic Growth: A Cross Country Empirical Study.
Journal of Business Administration Research 3/1, 45-58. With K. Poel et al.
2013 Regulatory delay and growth: a cross country analysis.
European Journal of Law and Economics, 35/3, 385-396. With W. Marneffe and B. Van Aarle.

Assessing the need for quality-adjusted cost–effectiveness studies of nanotechnological cancer therapies.
Nanomedicine 8/3, 487-497. With R. Bosetti and W. Marneffe.

De impact van wetgevingskwaliteit op de gerechtelijke achterstand.
Tijdschrift voor wetgeving 2013/4, 302-310. Met S. Bielen, W. Marneffe en A. Ooms.

Handboek Openbare financiën.
Antwerpen: Intersentia, 408 p. ISBN 978-94-000-0387-3 Met H. Matthijs, F. Naert et al.
2012 The impact of effective patents on future innovations in nanomedicine.
Pharmaceutical Patent Analyst 1/1, 37-43. With R. Bosetti.

De waarde van snellere vergunningsprocedures voor Vlaamse ondernemers.
In: J. De Mot (ed.), Liber Amicorum Boudewijn Bouckaert: vrank en vrij, Brugge: Die Keure, 133-145. ISBN 978-90-486-1527-8. Met W. Marneffe.
2011 The meaning of regulatory costs.
European Journal of Law and Economics 32/3, 341-356. With W. Marneffe.

Future of nanomedicine: obstacles and remedies.
Nanomedicine 6/4. 747-755. With R. Bosetti.

The impact of fiscal rules on public finances in the Euro Area.
Journal for Institutional Comparisons 9/3, 18-26. With W. Marneffe, B. Van Aarle and W. Van der Wielen.

Rechtseconomische analyse van het beginsel van de redelijke termijn bij vergunningsaanvragen.
Tijdschrift voor Wetgeving 2011/1, 9-22. Met W. Marneffe en A. Ooms.
2010 On cancer nanotechnology.
Key Engineering Materials 441 (special issue), 307-332. With R. Bosetti.
2009 De reguleringskosten van vergunningstelsels.
Tijdschrift voor Wetgeving 2009/3, 197-206. Met W. Marneffe.

Wachtkosten van vergunningstelsels.
In: P. Popelier en J. Van Nieuwenhove (eds.), Regelgeving & Tijd, Brugge: Die Keure, 101-114. ISBN 978-90-486-0474-6. Met W. Marneffe.
2008 De reguleringskosten van de administratieve verkeersboete.
Tijdschrift voor Wetgeving 2008/3. 126-139. Met L. Deben en W. Marneffe.

De kosten van wetgeving: een taxonomie.
Tijdschrift voor Wetgeving, 2008/1. 2-13. Met W. Marneffe.

The Reunion of the Impact Assessment Method and the Services Directive.
Brussels: European Network for Better Regulation (CEPS), Policy Report, 22 p.
2007 Valuing the Prevention of Road Accidents in Belgium.
Transport Reviews 27/6, 715-736. With B. De Brabander.

The Social Willingness to Comply with the Law.
International Review of Law and Economics 27, 385-408. With K. Vrolix.

Safety Effects of Roundabouts in Flanders: Signal Type, Speed Limits and Vulnerable Road Users.
Accident Analysis and Prevention 39/3, 591-599. With B. De Brabander.

The Non-Polluter-Gains Principle in Environmental Taxation.
In: J. Backhaus (ed.), Fiscal Sociology. Public Auditing, F.furt: Peter Lang, 195-213. ISBN 978-3-631-56016-7. With E. Crals.

Verkeersovertredingen. De belangrijkste veranderingen met betrekking tot verkeersovertredingen na 31 maart 2006.
Verkeer, Aansprakelijkheid en Verzekering 2007/3. 482-487. Met L. Deben.

Naar een nieuw sanctioneringsmodel in het verkeer: welke weg inslaan?
Verkeer, aansprakelijkheid en verzekering 2007/1, 1-7. Met L. Deben.

Concurrentiekracht en deugdelijk economisch bestuur.
Antwerpen: Metena, Beleidsnota 21, 32 p. ISSN 1780-9525. Met G. Janssens en C. Ven.
2006 Road Pricing versus Tradable Entry Rights: A Transaction Cost Approach.
In: C.A. Brebbia (ed.), Urban Transport XII, Southampton: WIT Press, 881-890. ISBN 1-84564-179-5. With E. Crals.

De haalbaarheid van verhandelbare brandstofrechten. Een kwantitatieve transactiekostenanalyse.
In: M. Despontin en C. Macharis (ed.), Mobiliteit en Grootstedenbeleid, Brussel: VUB Press, 349-378. ISBN 978-90-548-7401-0. Met E. Crals en M. Keppens.

Verkeerongevallen in België: maatschappelijke kosten en wegen voor verbetering.
Politiejournaal 2, Mechelen: Kluwer, 20-23. Met B. De Brabander.

Social norms and traffic safety. A cross-country analysis in the EU-15.
Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid, Policy report RA-2006-84, 50 p. With K. Vrolix
2005 Taxes, Tradable Rights and Transaction Costs.
European Journal of Law and Economics 20/2, 199-223. With E. Crals.

Road Safety Effects of Roundabouts in Flanders.
Journal of Safety Research 36/3, 289-296. With B. De Brabander and E. Nuyts.

The Affordability of Sustainable Entrepreneurship Certification for SME's.
International Journal for Sustainable Development and World Ecology 12/2, 173-183. With E. Crals.

Regulation of architects in Belgium and the Netherlands.
Leuven: Lannoo, 126 p. ISBN 90-209-6009-1. With E. Crals (eds.)

A Sustainable Urban Transport System: The Case of Tradable Entry Permits.
In: C.A. Brebbia (ed.), Urban Transport XI, Southampton: WIT Press, 301-312. ISBN 1-84564-008-x. With E. Crals.

Voorwoord.
In: B. De Brabander, Investeringen in verkeersveiligheid in Vlaanderen, Leuven: Lannoo, 2-5. ISBN 90-209-6344-9.

Verkeersongevallen in België kosten jaarlijks 12,5 miljard.
Verkeersspecialist 122, Mechelen: Kluwer, 23-26. Met B. De Brabander.

Veiligheidseffect rotondes hangt af van vroegere situatie.
Verkeersspecialist 122, Mechelen: Kluwer, 21-22. Met B. De Brabander.

Vlaams-Brabant: meest verkeersveilige provincie.
Verkeersspecialist 120, Mechelen: Kluwer, 17-20. Met K. Vrolix et al.

Aantal ongevallen daalt, maar niet altijd even sterk: onderzoek naar effect van rotondes op verkeersveiligheid.
Verkeersspecialist 115, Mechelen: Kluwer, 3-7. Met B. De Brabander en E. Nuyts.

Effectiviteit van rotondes voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen.
In: Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Jaarboek verkeersveiligheid 2005, Mechelen: VSV, 107-110. Met B. De Brabander en E. Nuyts.

Road safety effects of roundabouts in Flanders.
Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid, Policy report RA-2005-63, 25 p. With B. De Brabander and E. Nuyts
2004 El Derecho Procesal.
In: H. Spector (ed.), Elementos de Análisis Económico del Derecho, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 165-200. ISBN 950-727-509-6.

SME’s and sustainable entrepreneurship: Theory and practice.
In: C. Philips (ed.), Environmental justice and global citizenship, Oxford: Interdisciplinary Press, 37-46. ISBN 19-047-1013-1. With E. Crals.

Environmental Pollution and a European Tradable Transportation Rights System.
In: C.A. Brebbia (ed.), Urban Transport X, Southampton: WIT Press, 717-731. ISBN 1-85312-716-7. With E. Crals and M. Keppens.

Tradable Fuel Permits: Toward a Sustainable Road Transport System.
In: A. K. Haugestad and J.D. Wulfhorst (eds.), Future as Fairness: Ecological Justice and Global Citizenship, New York: Rodopi, 121-138. ISBN 90-420-1109-2. With E. Crals and M. Keppens.

De toekomst van de werkgelegenheid in Limburg.
In: J. Heeren en K. Milis (ed.), Staten-Generaal van de Limburgse economie en werkgelegenheid, Leuven: Lannoo, 157-176. ISBN 90-209-5681-7. Met T. Thewys.

Elektronische uitwisseling van PV-gegevens: een stand van zaken.
Politienieuws 2/3, Mechelen: Kluwer, 2-6. Met L. Deben.

Onderzoek naar verhandelbare mobiliteitsrechten: nog te veel vragen en te weinig mogelijkheden.
Verkeersspecialist 110, Mechelen: Kluwer, 15-18. Met E. Crals, M. Keppens et al.

Het hoffelijkheidsremlicht: efficiëntie en juridische haalbaarheid.
Verkeersspecialist 109. Mechelen: Kluwer, 16-19. Met B. De Brabander en L. Deben.

Politie en parket pakken pv-verwerking aan.
Verkeersspecialist 105, Mechelen: Kluwer, 19-21. Met L. Deben.

Verhandelbare mobiliteitsrechten: haalbaarheid, socio-economische effectiviteit en maatschappelijk draagvlak.
De Lloyd 147/12, 4-6. Met E. Crals, M. Keppens et al.

Rechtseconomische theorie van verkeersaansprakelijkheid en -regulering.
Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid, Beleidsrapport RA-2004-23, 127 p. Met L. Deben.
2003 Tradable Deficit Rights: A Proposal to Restore Sustainable Deficit Spending While Maintaining Fiscal Discipline and Monetary Stability.
In: A. Nentjens et al. (eds.), Economic Policy in an Orderly Framework, Münster: LIT-Verlag, 128-142. ISBN 3-8258-7184-3. With E. Crals.

Harmonization of Judicial Interest Payments and Litigation in a Federal State.
In: J-M. Josselin and A. Marciano (eds.), From Economic Competition to Legal Competition New Perspectives on European Federalism, Cheltenham: Edward Elgar, 121-142. ISBN 1-84376-006-1. With M. Mühl.

De waardering van een mensenleven bij investeringen in verkeersveiligheid.
Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid, Beleidsrapport RA-2003-17, 62 p. Met B. De Brabander.

Cost-benefit analysis for road safety investments in Belgium: case-study of a seat belt reminder system.
Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid, Policy report RA-2003-16, 26 p. With B. De Brabander.

Kostprijsberekening van onveiligheidsfenomenen: deel 3: operationeel model.
Brussel: Federale Politie, Departement Strategische Analyse Unit, Beleidsrapport, 79 p. Met B. De Brabander en E. Crals.

Kostprijsberekening van onveiligheidsfenomenen: deel 2: conceptueel model.
Brussel: Federale Politie, Departement Strategische Analyse Unit, Beleidsrapport, 25 p. . Met B. De Brabander en E. Crals.

Kostprijsberekening van onveiligheidsfenomenen: deel 1: literatuurstudie.
Brussel: Federale Politie, Departement Strategische Analyse Unit, Beleidsrapport, 42 p. . Met B. De Brabander en E. Crals.
2002 Verdien risicokapitaal: de spelregels in de wereld van venture capital.
Antwerpen: Intersentia, 144 p. ISBN 978-90-546-6602-8. Met E. Lacroix et al.

Stakeholder synergie.
Leuven: Garant, 880 p. ISBN 90-441-1244-9. Met L. Peeters en P. Matthyssens (eds.)

Een verrassende oplossing voor uw fileprobleem.
In: Koncept, A brave new world, Roeselare: Roularta, 89-94. ISBN 90-546-6671-4.
2001 Das deutsche Wissenschaftswunder.
BerlIn: Duncker & Humblot, 204 p. ISBN 3-428-08049-1.
2000 An Economic Theory of Court Delay.
European Journal of Law and Economics 10/3, 243-268. Met M. Mühl.
1999 Centenschijfje 1999. Een educatief begrotingsspel.
Vlaamse regering, Brussel: Departement Financiën en Begroting.

Tussen welvaart en rechtvaardigheid: de rechtseconomie.
Jurist in bedrijf 9/4, 11-12.
1998 Centenschijfje 1998. Een educatief begrotingsspel.
Vlaamse regering, Brussel: Departement Financiën en Begroting.
1996 Centenschijfje 1996. Een educatief begrotingsspel.
Vlaamse regering, Brussel: Departement Financiën en Begroting.
1995 Academic Institutions and Knowledge Production.
In: H.F. Spinnner (ed.), Die Wissensordnung. Ein Leitkonzept für die dritte Grundordnung des Informationszeitalter, Leverkusen: Verlag Leske + Budrich, 345-360. ISBN 978-38-10010-83-4.
1994 Bernhard vom Brocke’s “Werner Sombart (1863-1941). Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung”.
In: J.G. Backhaus (ed.), Werner Sombart. München: Metropolis, 11-67. ISBN 3-926570-52-0.
1993 The Administration of Academic Institutions,
Journal of Economic Studies 20/4, 72/89.
1992 The Economics of Science and Scholarship.
Maastricht: Maastricht University Press, 191 p. ISBN 90-9005735-8.
1991 Das System Althoff: Eine ökonomische Verhaltensanalyse.
In: B. vom Brocke (ed.), Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter, Hildesheim: Verlag August Lax, 485-502. ISBN 3-7848-3906-01.
1989 The Political Economy of Rent-Seeking.
Maandschrift Economie 53/6, 476-478.
1988 Nobelprijslaureaat Economie 1987: Robert M. Solow.
Economisch en Sociaal Tijdschrift 42/2, 131-154. Met Y. Vansina.